O društvu

Društvo za svetovanje, terapijo in glasbeno relaksacijo – zdravje in glasba

je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki delujejo na področju svetovanja in terapije za dvig kvalitete življenja in ki jim je interes pomagati osebam z določenimi motnjami v življenju, ter delati v korist teh oseb in njihove osebnostne blaginje.

Nepridobitne naloge:

  • organizira delavnice, svetovanja in terapije z glasbo za člane društva,
  • organizira in izvaja dejavnosti v okviru vseživljenjskega učenja članov s poudarkom lajšanja vsakodnevnih tegob iz okolja v katerem živijo in delajo
  • spodbuja in organizira izobraževanje članov, s področja dviga kvalitete življenja
  • vključevanje v različne projekte in dejavnosti, ki so namenjene boljšemu zdravstvenemu počutju prebivalcev Pomurja.

Pridobitne naloge:

  • Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti. Od tega poučevanje igranja klavirja za prosti čas in osebnostni razvoj
  • Drugo nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve. Od tega: družinsko svetovanje v zvezi z različnimi psihofizičnimi tegobami (mobing na delovnem mestu, sindrom poklicne izgorelosti ipd)

Otvoritev društva: 6.3.2013 v prostorih knjižnjice v DOMU OSTARELIH OBČANOV – DOSOR Radenci, Prisojna cesta 4a

Predsednik društva:  BERISLAV BUDAK, prof. glasbe

                                        e-mail: berislav@zdravjeglasba.si

in strokovna člana: