Poziv na SUSRETPoziv na SUSRET

            POZIVAMO VAS NA SUSRET S ČLANOVIMA DRUŠTVA  “ZDRAVLJE I GLAZBA RADENCI ” SLOVENIJA :

                     Dr. med. Trojnar Budak Irena,  spec.opće medicine i Berislav Budak, prof, klavirska pratnja

 

                                      TEMA : MUZIKOTERAPIJA PROTIV STRESA I BOLI

                       U SUBOTU ,  15.11.2014   u  19  h,  JORDANOVAC 110  , ZAGREB

 

                         VESELIMO SE SUSRETA S VAMA                                          

DRUŠTVO ZDRAVLJE I GLASBA RADENCI  SLOVENIJA

            POZIVAMO VAS NA SUSRET S ČLANOVIMA DRUŠTVA  "ZDRAVLJE I GLAZBA RADENCI " SLOVENIJA :

                     Dr. med. Trojnar Budak Irena,  spec.opće medicine i Berislav Budak, prof, klavirska pratnja

 

                                      TEMA : MUZIKOTERAPIJA PROTIV STRESA I BOLI

                       U SUBOTU ,  15.11.2014   u  19  h,  JORDANOVAC 110  , ZAGREB

                                                                       

 

VESELIMO SE SUSRETA S VAMA  DRUŠTVO ZDRAVLJE I GLASBA RADENCI  SLOVENIJA