Weitere Themen im VereinTematika

Weitere Themen im Verein:

 • Stress, Burnout-Syndrom,
 • Unzufriedenheit mit sich selbst, Mangel an Bewusstsein und Selbstachtung, Minderwertigkeitsgefühle,
 • Angstneurose, verschiedene Ängste und Panik,
 • Seelenqualen als Folge der traumatischen Ereignisse,
 • Probleme mit Gefühlserfahrung, Gefühlsäußerung und Verarbeitung der Gefühle,
 • Gefühlsleere, Frage nach dem Sinn des Lebens,
 • Bedrückung und Depression,
 • Probleme in der Beziehung oder Familie,
 • Schlafstörungen,
 • andere Probleme, über die Sie mit einem Fachberater sprechen möchten.

Therapie und Musik-Relaxation sind für:

 • Personen mit Seelenqualen und die ein Gespräch brauchen,
 • Personen mit dem Burnout-Syndrom und die unter Stress sind,
 • Personen mit Geistesbeschwerden, die deswegen  das Leben nicht voll genießen können,
 • Personen mit Schwierigkeiten bei der Sozialisierung,
 • Personen, die am Arbeitsplatz auf Unverständnis und Mobbing stoßen,
 • Personen mit Leerem-Nest-Syndrom; die Krisensituation, die auftritt, wenn man Rentner wird,
 • Eltern, die es sehr schwer in der Erziehung haben,
 • alle, die ihre geistige Gesundheit erhalten möchten und ihre Lebensqualität verbessern möchten.

 

Tematika društva obsega naslednja področja:

 • stres, izgorevanje pri delu in nezmožnost sprostitve,
 • nezadovoljstvo s seboj, pomanjkanje samozavesti, samospoštovanja, občutja manjvrednosti,
 • občutki tesnobe, najrazličnejši strahovi, panika,
 • psihične stiske,  kot posledica doživetja travmatičnega dogodka,
 • težave z doživljanjem, izražanjem ali obvladovanjem čustev,
 • občutja praznine, vprašanja o smislu življenja,
 • potrtost, depresivno razpoloženje,
 • težave v partnerskem odnosu ali družini,
 • težave s spanjem,
 • druge težave o katerih bi se radi pogovorili s strokovnjakom.

Terapija in glasbena relaksacija so namenjeni:

 • osebam, ki se soočajo z osebnimi stiskami in potrebujejo pogovor ali suport,
 • osebam, ki so izpostavljeni stresu in sindromu izgorelosti,
 • osebam, ki imajo zaradi težav v duševnem zdravju občutek, da ne morejo zaživeti polnega življenja,
 • osebam, ki se soočajo s težavami pri socializaciji
 • osebam, ki na delovnem mestu doživljajo nerazumevanje, mobbing oz. trpinčenje,
 • osebam, ki se soočajo s težavami ob upokojitvi, sindrom praznega gnezda,
 • staršem, ki se soočajo z zahtevno vzgojo otrok,
 • vsem, ki želijo svoje duševno zdravje ohraniti in izboljšati kvaliteto življenja.